در باره تاریخ و ادبیات آلمان

در باره تاریخ و ادبیات آلمان

عناوین مطالب وبلاگ "در باره تاریخ و ادبیات آلمان"

» در باره ی اوتو هاینریش کونر Otto Heinrich Kühner :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» نمایشنامه‌ی رادیوئی کــودتا اثر: اوتو هاینریش کونر :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» نمایشنامه‌ی رادیوئی - جوخه‌ی اعدام- اثر: اوتو هاینریش کونر :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» در باره ی ولفگانگ هیلدسهایمر :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» نمایشنامه ی رادیوئی "تمام شدنی نیست " - اثر: ولفگانگ هیلدسهایمر :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» نمایشنامه ی رادیوئی ملاقات در بالکان اکسپرس ß :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» نمایشنامه ی رادیوئی ملاقات در بالکان اکسپرس - اثر: ولفگانگ هیلدسهایمر :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» نمایشنامه ی رادیوئی شاهـزاده تورانـدخت اثر: ولفگانگ هیلدسهایمر :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» جمهوری حیوانات - نمایشنامه‌ای در 15 پرده - اثر: ادوارد فون باورن‌فلد :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» حکایات تیل اولن اشپیگل- 2 :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» زنگ تفریح :: ۱۳۸٧/٩/٧
» چهار داستانک از یوحان پتر هبل :: ۱۳۸٧/٩/٧
» بازی خطرناک - اثر تئودور فونتانه :: ۱۳۸٧/٩/٧
» یک داستان مهیج - اثر گوته :: ۱۳۸٧/٩/٧
» حکایات لسینگ :: ۱۳۸٧/٩/٧
» شوهر سخت‌گیر - اثر یوحان کریستف گوتشد :: ۱۳۸٧/٩/٧
» ظهور ارواح - اثر هاینریش فون کلایست :: ۱۳۸٧/٩/٧
» داستان گم شدن یک تصویر در آئینه - اثر هوفمان :: ۱۳۸٧/٩/٧
» هیئت ورثه - اثر ا. ت. آ. هوفمان :: ۱۳۸٧/٩/٧
» در باره داستانهای رادیوئی :: ۱۳۸٧/٩/٦
» حکایات تیل اولن اشپیگل :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» هایکو‌ی آلمانی از آغاز تا کنون :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» آیفون - اثر: هاینریش بل :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» نمایشنامه‌ی یک ساعت توقف-اثر: هاینریش بل :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» گفتگوی شبانه با یک انسان پست - ف. دورنمات :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» نمایشنامه راهب و سارق - اثر: هاینریش بل :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» در باره حقیقت - مقاله ای کوتاه از لسینگ :: ۱۳۸٧/۳/٤
» زندگینامه گوتهولد افرایم لسینگ :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
» زندگینامه ارنست تئودور آمادئوس هوفمان :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» زندگینامه ارنست تئودور آمادئوس هوفمان - 2 :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» زندگینامه ارنست تئودور آمادئوس هوفمان - 3 :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» زندگینامه ارنست تئودور آمادئوس هوفمان - 4 :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» زندگینامه ماکس فریش-1 :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» زندگینامه ماکس فریش-2 :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» زندگینامه ماکس فریش-3 :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» مقايسه‌ی گفتارسعدی و گوته :: ۱۳۸٦/٦/۱٩
» دو داستان کوتاه از هاینریش بل :: ۱۳۸٦/۳/۱٧
» معرفی یک سایت بسیار مفید در باره‌ی دمنز و آلزهایمر :: ۱۳۸٦/٢/٥
» برخورد با پدیده‌ای به نام مارتین هایدگر - 2 :: ۱۳۸٥/۱۱/٩
» برخورد با پدیده‌ای به نام "مارتین هایدگر" - :: ۱۳۸٥/۱۱/٧
» نظری به تاریخ آلمان- ۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» نظری به تاریخ آلمان- ۲ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» قصه هاي برادران گريم :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٩
» محبوبترین کتابهای خوانندگان آلمانی :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» درباره‌ی نوول :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» مارتین لوتر و یهودی‌کشی :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» زندگی افکار و آثار "گئورگ ورت" :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٢
» زندگی، افکار و آثار فردیناند فرایلیگرات :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
» گئورگ هروگ - معروفترین شاعر انقلابی آلمان :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
» فاوست کیست - قسمت ۴ :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» فاوست کیست - قسمت ۳ :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» فاوست کیست - قسمت ۲ :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» ادبیات جهانی چیست؟ :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» لیست مهم ترین ۱۰۰ کتاب ادبی جهان :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» صدای پای مرگ - داستانی کوتاه؟ :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» آسمان هفتم - داستانی کوتاه از شاپور چهارده‌چریک :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» فاوست کیست - قسمت ۱ :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» فاوست کیست - قسمت ۲ :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» فاوست کیست - قسمت ۳ :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» پسر بچه نمونه - داستانی از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» هفت هديه - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» ميلياردر ناموفق - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» مصاحبه با بابانوئل - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» گوستاو متقلب - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» گذر عمر - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» صفحه گرامافون - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» شعبده بازی در مغازه - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» دوئل عروسکها - داستانی از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» دانش کتابها - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» پتر - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» بيست امضاء - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» این نیز بگذرد - داستانی کوتاه از اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» این هم مشکل خود را دارد - اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» متن سخنرانی اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» لیست آثار کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» زندگینامه اریش کستنر :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» سیاه ، قرمز، طلائی- از : فردیناند فون فرایلیگرات :: ۱۳۸٥/٩/٥
» زندگی ،افکار و آثار هیلده دومین :: ۱۳۸٥/٩/٥
» شعری از "گئورگ هروگ" :: ۱۳۸٥/٩/٥
» کهن ترین ضرب المثل های آلمانی :: ۱۳۸٥/٩/٥
» یک شعر از: گونتر کونرت :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» شعری از والتر فون در فوگل وایده :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» دو شعر از: برتولت برشت :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» شعری از اریش فرید :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» اشرف مخلوقات - داستانی کوتاه - ۱ :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان آلمان - ۳ :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان آلمان - ۲ :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان آلمان :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» گفتم: مگر ورزشکاران نمی‌میرند؟ :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» یکی شعر دیگر : مرگ قو :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» یکی شعر دیگر : مرغ و بیضه - ناتمام :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» یکی شعر دیگر : کاشکی :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» یکی شعر دیگر : غم سه شنبه ها :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» یکی شعر دیگر : سال بد :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» یکی شعر دیگر : رسوای صبح :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» یکی شعر دیگر : خندان لب و خونین دل :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» یکی شعر دیگر : پیر مرد و لعبت :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» تک بیتی ها - شاپور چهارده‌چریک :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» خندان خندان - یکی شعر دیگر از: شاپور چهارده‌چریک :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» صدای پای مرگ - ۲ :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» صدای پای مرگ - داستانی کوتاه - ۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» چه شد؟ - شعری از شاپور چهارده چریک :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
» تاریخ ادبیات آلمان در قرون وسطا - ۲ :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» تاریخ ادبیات آلمان در قرون وسطا - ۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» تاریخ ادبیات آلمان - عهد عتیق - دنباله مطلب - ۲ :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» تاریخ ادبیات آلمان - عهد عتیق :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» اولین نویسنده مرد آلمانی کیست؟ :: ۱۳۸٥/۸/۱٢
» اولین شاعر مرد آلمانی کیست؟ :: ۱۳۸٥/۸/۱٢
» دلم می خواست . . . - شعر ی از شاپور چهارده چریک :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» تاریخچۀ ضرب المثلهای آلمانی-4 :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» تاریخچۀ ضرب المثلهای آلمانی-3 :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» تاریخچۀ ضرب المثلهای آلمانی-2 :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» تاریخچۀ ضرب المثلهای آلمانی- ۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» تخم مرغ فروش - داستانی کوتاه :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» سلسله های پادشاهان آلمان - ۵ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» سلسله های پادشاهان آلمان-۴ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» سلسله های پادشاهان آلمان - ۳ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» سلسله های پادشاهان آلمان - ۲ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» سلسله های پادشاهان آلمان - ۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» مختصري در باره تاريخ سياسي آلمان - ۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» تاریخ سیاسی آلمان - مبدا :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» فصل نهم رمان "به عنوان مثال، برادر من :: ۱۳۸٥/۸/٦
» فصل هشتم رمان "به عنوان مثال، برادر من :: ۱۳۸٥/۸/٦
» فصل هفتم رمان "به عنوان مثال، برادر من :: ۱۳۸٥/۸/٦
» ترجمه رمان فصل ۶ - قسمت دوم :: ۱۳۸٥/۸/٤
» فصل ششم رمان "به عنوان مثال، برادر من" :: ۱۳۸٥/۸/٤
» فصل پنجم رمان "به عنوان مثال، برادر من" :: ۱۳۸٥/۸/۳
» ترجمه رمان (به عنوان مثال ، برادر من) - فصل ۴ :: ۱۳۸٥/۸/۳
» ترجمه رمان (به عنوان مثال برادر من) فصل سوم :: ۱۳۸٥/۸/٢
» زندگى افکار و آثار (زیبیله برگ) - 3 :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» زندگى افکار و آثار یبیله برگ- 2 :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» زندگى افکار و آثار (زیبیله برگ) - 1 :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» ترجمه رمان (به عنوان مثال برادر من) -2 :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» ترجمه رمان (به عنوان مثال برادر من) -1 :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» رندگینامه مترجم - شاپور چهارده چریک :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
» وبلاگ شاپور چهارده چریک :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» ادبیات نوین آلمان و نویسندگان جوان آلمانی :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» مروری بر رمان «هنگام پوست کندن پیاز» / گ. گراس :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» مروری بر زندگی و آثار اووه تیم :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» اولین شاعر و نویسنده زن آلمانی کیست؟ :: ۱۳۸٥/٧/۱۸