در باره تاریخ و ادبیات آلمان

در باره تاریخ و ادبیات آلمان

سلسله های پادشاهان آلمان-۴

١٠٠٢ - ٩٩٦/٩٨٣

 

اوتو سوم 

Otto III

Liudolfinger

١٠٢٤ - ١٤/١٠٠٢

 

هاينريش دوم ، هاينريش مقدس 

Heinrich II (der Heilige)

Liudolfinger

١٠٣٩ - ٢٧/١٠٢٤

 

كنراد دوم 

Konrad II

Salier

١٠٥٦ - ٤٦/١٠٣٩

 

هاينريش سوم 

Heinrich III

Salier

١١٠٦ - ٨٤/١٠٥٦

 

هاينريش چهارم 

Heinrich IV

Salier

١٠٨٠ - ١٠٧٧

 

رودولف ( از راينفلدن)

Rudol (von Rheinfelden)

Reinfeldener

١٠٨٨ - ١٠٨١

 

هرمان (از زالم )

Hermann (von Salem)

Lützelburger

١٠٩٨ - ١٠٨٧

 

كنراد ، پسر هاينريش چهارم

Konrad (sohn Heinrich IV)

Salier

١١٢٥ - ١١/١١٠٦

هاينريش پنجم 

Heinrich V

Salier

١١٣٧ - ٣٣/١١٢٥

 

لوتار سوم (از سوپلينبورگ)

Lothar III (von Supplinburg)

Supplinburger

١١٥٢ - ١١٣٨

 

كنراد سوم 

Konrad III

Staufer

١١٩٠ - ٥٥/١١٥٢

 

فريدريش اول - بارباروسا (ریش سرخ)

Friedrich I, (Barbarossa)

Staufer

١١٩٧ - ٩١/١١٩٠

 

هاينريش ششم 

Heinrich VI

Staufer

١٢٠٨ - ١١٩٨

 

فيليپ (از شوابن)

Philipp (von Schwaben)

Staufer

  
نویسنده : شاپور چهارده‌چریک ; ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۱
تگ ها :