در باره تاریخ و ادبیات آلمان

در باره تاریخ و ادبیات آلمان

سلسله های پادشاهان آلمان - ۵

سلسله هاي پادشاهي آلمان

سال

پادشاهان

نام سلسله

٨٧٦ - ٨٤٣

لودويگ دوم ، معروف به لودويگ آلماني

Ludwig der Deutsche

Karolinger

٨٨٠ - ٨٧٦

 

كارل مان (از بايرن)

Karlmann (von Bayern)

Karolinger

٨٨٢ - ٨٧٦

 

لودويگ سوم ، لودويگ جوان

Ludwig III, (der Jüngere)

Karolinger

٨٨٧ - ٨٨١/٨٧٦

 

كارل سوم ، كارل چاق 

Karl III, (der Dicke)

Karolinger

٨٩٩ - ٨٩٦/٨٨٧

 

آرنولف (از كرنتن)

Arnulf (von Kärnten)

 

Karolinger

٩١١ - ٩٠٠

 

                                 لودويگ چهارم ، لودويگ بچه

Ludwig IV,(das Kind)

 

Karolinger

٩١٨ - ٩١١

 

كنراد اول ، كنراد جوان

Konrad I (der Jüngere)

 

Konradiner

٩٣٦ - ٩١٩

 

هاينريش اول  

Heinrich I,

 

Liudolfinger

٩٧٣ - ٩٦٢/٩٣٦

 

وتو اول ، اوتو كبير

 Otto der Große

 

Liudolfinger

٩٨٣ - ٩٦٧/٩٧٣

 

اوتو دوم ، اوتو قرمز 

Otto II, (der Rote)

 

Liudolfinger

  
نویسنده : شاپور چهارده‌چریک ; ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۱
تگ ها :