در باره تاریخ و ادبیات آلمان

در باره تاریخ و ادبیات آلمان

تاریخ ادبیات آلمان - عهد عتیق

فصل اول : عهد عتیق ؛ از قرن نهم قبل از میلاد تا قرن پنجم میلادی

 

مهمترین آثار این دوره عبارتند از:

 

نام نویسنده

 

عنوان کتاب

 

سال

 

هومر

 

Homer

 

ایلیاد یا ایلیاس

 

Iliad

قرن هشتم قبل از میلاد

 

آیشیلوس

 

Aischylos

 

Die Perser    پارس ها               

 

Orestie                      اورستی

 

هفت تن بر علیه تِبِن

 

Sieben gegen Theben

۵٢۴/۵٢۵ ق.م. - ۴۵۶ ق.م

 

سوفوکِلِس

 

Sophokles

 

 

 

 

Antigone         آنتی گون 

 

پادشاهی به نام اودیپوس

 

König Oidipus

 

Elektra الکترا

 

اودیپوس در کولونوس

 

Oidipus auf Kolonos

496 ق.م. – 406 ق.م.

 

اویریپیدس

 

Euripides

 

 

 

 

Medea مِدِآ -

 

Die Phönizierinnen زن های فنیقی

 

ای فی گنی در تاوروس

 

Iphigenie in Taurus

480 ق.م. – 406 ق.م.

 

آریستوفانس

 

Aristophanes

 

 

 

 

Die Acharner                   آخارنر

 

Die Wolken                        ابرها

 

Die Vögel                       پرندگان

 

Lysistrat                     لوسیسترات

 

Die Frösche               ها  قورباغه

حدود ۴۴۵ - تا حدود

 

٣٨۵ ق.م

 

مناندر

 

Menander

دشمن انسان

 

Der Menschenfeind

342 – 290 ق.م.

تئو کریت

 

Theokrit

ایدول (غزل روستائی)

 

Die Idylle

نیمه اول قرن سوم ق.م.

 

پلاوتوس

 

Plautus

 

 

 

 

Amphituro  آمفی ترو                   Aulularia                          قابلمه

 

Mostellaria                      ارواح

 

Miles Gloriosus   سرباز شجاع          

250 – 184 ق.م.

 

ترنتس

 

Terenz

 

Eunuchus                     خواجه ها

 

Phormio فورمیو                         

 

Adelphoe                            آدلفو

حدود 195 – 159 ق.م.

 

Vergil ورجیل -

Aeneis  آ ا نیس                          

70 – 19 ق.م.

هوراتس

 

Horatz

 

Oden قصاید                              

 

Ars Poetica  اشعار                    

 

Satire                   فکاهیات (طنز)

65 – 8 ق.م.

 

منظور از عهد عتیق(یا آنتیک) محدودۀ زمانی است که از قرن نهم قبل ازمیلا د تا قرن پنجم میلادی را شامل می شود . اصولاً منابع یونانی و رومی و طرز فکریونانیان و رومیان ، و همچنین دین یهود و مسیحیت سرچشمة تمدن و فرهنگ مغرب زمین بشمار می روند .

 

 

بلی سرچشمۀ این تمدن ، ولی نهرهائی نیز بودند که وجود آنها را نمی توان انکار کرد.

 

یونانیان قدیم همیشه در تلا ش بودند تا جنگ آوری و جنگجوئی خویش را به نوعی به

 

اثبات برسانند . از همینجا نیز تصویرو تصورات انسان ایده آل (یونانی) ساخته می شود که نه تنها ازلحاظ جسمی ، بلکه از لحاظ ذهنی و عقلی هم همیشه سالم و تندرست باید باشد و همیشه باید در موقعیتی باشد تا بتواند خوب و بد را تشخیص دهد . این هدف ، بعد ها در تعلیم و تربیت یونانیان جاسازی شد . در ابتدا با میتولوژی یونان مواجهه هستیم . این میتولوژی سعی می کند تا موجودیت خدایان و پهلوانان و قهرمان را توضیح دهد .. مثلاً حکایت ایکاروس قرنهای متوالی باعث شکوفائی فانتزی انسان گشته و اشعار زیادی در این مورد سروده شده است .

 

  
نویسنده : شاپور چهارده‌چریک ; ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۳
تگ ها :