در باره تاریخ و ادبیات آلمان

در باره تاریخ و ادبیات آلمان

سیاه ، قرمز، طلائی- از : فردیناند فون فرایلیگرات

Schwarz, Rot, Goldسیاه ، قرمز، طلائی   

از : فردیناند فون فرایلیگرات

                     Von: Ferdinand  von Freiligrath                          

 

 

 

 ترجمه شاپور چهارده چریک

Shapur_14@yahoo.de

این شعر، یکی از زیباترین اشعار انتقادی و انقلابی "فردیناند فون فرایلیگرات" می‌باشد، که در باره‌ی پرچم سه رنگ آلمان سروده شده است. رنگهای پرچم آلمان عبارتند از: سیاه و قرمز و طلائی. که شاعر این سه رنگ را به باروت و خون و آتش تشبیه کرده است. این شعر در سال 1848 و هنگامیکه آتش انقلاب تقریبا تمام اروپا را فراگرفته بود، سروده شده است.

 

 

 

In Kümmernis und Dunkelheit,
da mußten wir sie bergen!
Nun haben wir sie doch befreit,
befreit aus ihren Särgen!
Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt!
Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold!

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

از بدبختی و ظلمت

 

بیرونشان آوردیم

 

و اینک توانستیم آزادشان کنیم

 

آزاد از تابوتشان!

 

ها , بشنوید و ببینید چگونه میغرد و مینالد و میخزد

 

هورا, تو سیاهی ، تو سرخی و تو طلائی

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

Das ist das alte Reichspanier,
das sind die alten Farben!
Darunter haun und holen wir
uns bald wohl junge Narben!
Denn erst der Anfang ist gemacht,
noch steht bevor die letzte Schlacht!

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

ایننان قدیم رایش است

 

این رنگها نیز رنگهای قدیمی است!

 

تحت لوای این سه رنگ

 

زخم های جدیدی بر پیکرمان وارد خواهد شد!

 

و این تازه شروع کار است

 

و حملات دیگری در انتظار ماست

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 Ja, die das Banner ihr gestickt,
ihr Jungfern unverdrossen,
derweil am Feuer wir gebückt
uns Flintenkugeln gossen:
nicht, wo man singt nur oder tanzt,
geschwungen sei's und aufgepflanzt! -

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

 

 

آری، آنهائی که این پرچم را تافتند

 

بکارت بر سرش بنهادند

 

ما همزمان در کنار آتش

 

گلوله هایمان را میساختیم.

 

در کنار آتش از ساز و آواز خبری نبود

 

از تب و تاب خبری نبود

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 Denn das ist noch die Freiheit nicht,
die Deutschland muß begnaden,
wenn eine Stadt in Waffen spricht
und hinter Barrikaden:
"Kurfürst, verleih! Sonst - hüte dich! -
sonst werden wir großherzoglich!"

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

زیرا که این هنوز آزادی‌ای نیست

 

که در انتظار آلمان است.

 

اگر شهری به زبان اسلحه سخن بگوید

 

و در پشت سنگرها

 

شاهزاده! ببخش ، یا زبان در کام گیر

 

در غیر اینصورت ما نیز شاهزاده‌گی خواهیم کرد

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 

 

Das ist noch lang die Freiheit nicht,
die ungeteilte, ganze,
wenn man ein Zeughaustor erbricht,
und Schwert sich nimmt und Lanze;
sodann ein weniges sie schwingt und -
folgsamlich zurück sie bringt!

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

زیرا که این هنوز آزادی نیست

 

آزادی تام و تمام

 

وقتی که پرچین‌ها شکسته می‌شوند

 

تا به شمشیر و نیزه برسند

 

و آنها را برتابند و

 

بعد از عمل برگردانند

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 

 

 

 

Das ist noch lang die Freiheit nicht,
wenn ihr an Brockhaus' Glase
ausübt ein klirrend Strafgericht
ob einer Dresdner Nase!
Was liegt euch an dem Sosius?
Drauf - in die Hofburg Stein und Schuß!

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

زیرا که این هنوز آزادی نیست

 

وقتی که شما  خانه‌ای شیشه‌‌ای را

 

به دارالمجازاتی مبدل می‌کنید

 

آیا آن که اهل درسدن است

 

برایش چه فرقی می‌کند که سوسیالیست باشد

 

بیرون، در برج و قلعه سنگ و تمام.

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 

 

Das ist noch lang die Freiheit nicht,
wenn man, statt mit Patronen,
mit keiner andern Waffe ficht
als mit Petitionen!
Du lieber Gott: Petitioniert!
Parlamentiert, illuminiert!

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

زیرا که این هنوز آزادی نیست

 

اگر به جای فشنگ

 

از اسلحه‌ی دیگری استفاده شود

 

تا با اعلامیه‌ای

 

تو ، خدای من، تو هم

 

اعلامیه‌ای ، تو هم پارلمانی‌ای

 

تو هم روشن ضمیری.

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 

 

Das ist noch lang die Freiheit nicht,
sein Recht als Gnade nehmen
von Buben, die zu Recht und Pflicht
aus Furcht nur sich bequemen!
Auch nicht: daß, die ihr gründlich haßt,
ihr dennoch auf den Thronen laßt!

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

زیرا که این هنوز آزادی نیست

 

هنگامیکه تو حقت را باید گدائی کنی.

 

گدائی از پسرکانی که حق و وظیفه را

 

از ترس ساده می‌انگارند

 

حتی از کسانی که نفرت دارید

 

و باوجود این تاج و تخت را بر آنها می بخشید

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 

 

Die Freiheit ist die Nation,
ist aller gleich Gebieten!
Die Freiheit ist die Auktion
von dreißig Fürstenhüten!
Die Freiheit ist die Republik!
Und abermals: die Republik!

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

آزادی، ملت است

 

که همه با هم برابرند

 

آزادی حراجی است

 

ازسه کلاه  شاهانه

 

آزادی جمهوریت است

 

باز هم جمهوریت

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 

 

Die eine deutsche Republik,
die mußt du noch erfliegen!
Mußt jeden Strick und Galgenstrick
dreifarbig noch besiegen!
Das ist der große letzte Strauß -
Flieg aus, du deutsch Panier, flieg aus!

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

یک جمهوری آلمانی

 

باید به سویش بشتابی

 

هر طنابی و هر طناب داری را

 

با سه رنگ آن به پیروزی برسانی

 

این شترمرغ بزرگی است

 

بپر، تو ای شترمرغ  آلمانی، بپر

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 

 

Zum Kampfe denn, zum Kampfe jetzt!
Der Kampf nur gibt dir Weihe!
Und kehrst du rauchig und zerfetzt,
so stickt man dich aufs neue!
Nicht wahr, ihr deutschen Jungfräulein?
Hurra, das wird ein Sticken sein!

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

پیش بسوی نبرد، به پیش!

 

فقط نبرد تو را تقدیس می‌کند

 

و بازگشتت پر از دود و پیکرت پاره پاره است

 

چنین است که تو را دوباره وصله و پینه می کند

 

آهای دوشیزگان آلمانی، آیا این حرف حقیقت نیست؟

 

هورا ، چه جشن با شکوهی!

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

 

 

Und der das Lied für euch erfand
in einer dieser Nächte,
der wollte, daß ein Musikant
es bald in Noten brächte!
Heißt das: ein rechter Musikant!
Dann kläng es hell durchs deutsche Land:

 

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
golden flackert die Flamme!

 

           London, 17. März 1848

 

 

 

و کسی که این سرود را برای شما سرود

 

در یکی از همین شبها

 

خواستش این بود که مرد باهنری

 

آن را با سازش بنوازد.

 

و اسمش را بگذارد: نوازندة ی چیره دست!

 

تا طنین صدایش در تمام سرزمین‌های آلمان بپیچد

 

باروت سیاه است,

 

خون قرمز است,

 

آتش رگه‌هائی از رنگ طلائی دارد!

 

لندن ، 17 مارس 1848

 

 

 

 

 

  
نویسنده : شاپور چهارده‌چریک ; ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/٥
تگ ها :