یکی شعر دیگر : غم سه شنبه ها

غم سه شنبه ها

برایم بخواندی تو از سوزهایت

ز ایام هفته و آن روزهایت

سه غم شنبه ها و غم شنبه هایت

دو چشم بدخشان و آن انبه هایت

سه غم شنبه هایت، غم روزهایت

دل غمگسار و غم سوزهایت

 

سه غم شنبه هایت، تب و تاب هایت

شراب دو لعلت، لب ناب هایت

سه غم شنبه هایت، سه غم شنبه هایت

فغان از تو و این سه غم شنبه هایت

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
آجین

سه غم شنبه ها یش؟ تگر برای کس خاصی سروده شده و برای او بوده چرا در دید عموم گذاشتید؟ یا این که دیگه فرقی نداره؟ تاریخ مصرف تموم شده؟