زندگینامه ماکس فریش-3

جوایزی که ماکس فریش دریافت کرد

 • 1935 جایزه اثار منفرد[1]، برای رمان "یورگ شاین‌بارت، سفر تابستانی سرنوشت‌ساز.

 

 • 1938 جایزه "کنراد فردیناند مایر" در شهر زوریخ

 

 • 1940 جایزه اثار منفرد[2]، برای "ورق‌هائی از کیسه نان"

 

 • 1945 "جایزه بنیاد ولتی برای درام[3]"، برای کتاب سانتا کروز

 

 • 1954 "جایزه ویلهلم رابه[4]" در شهر براونشوایگ

 

 • 1955 "جایزه مجموعه آثار" از بنیاد شیلر سوئیس

 

 • 1955 "جایزه شلویسنر-شولر" از رادیو هسن

 

 • 1958 "جایزه گئورگ بوشنر"

 

 • 1958 "جایزه ادبی شهر زوریخ"

 

 • 1962 دکترای افتخاری دانشگاه ماربورگ در آلمان

 

 • 1962 "جایزه بزرگ ادبی شهر دوسلدورف" در آلمان

 

 • 1965 "جایزه اورشلیم برای آزادی فرد در جامعه"

 

 • 1965 "جایزه یادی از شیلر" در استان بادن وورتمبرگ، آلمان

 

 • 1973 "جایزه بزرگ شیلر" از بنیاد شیلر در سوئیس

 

 • 1976 "جایزه صلح مؤسسات انتشاراتی‌ آلمان"

 

 • 1979 "بخشش افتخاری وام ادبی استان زوریخ" (موافقت نکرد)

 

 • 1980 دکترای افتخاری دانشگاه بارد، آمریکا

 

 • 1982 دکترای افتخاری دانشگاه سیتی در نیویورک، آمریکا

 

 • 1984 دکترای افتخاری دانشگاه بیرمنگهام، انگلستان

 

 • 1984 جایزه هنری و ادبی  فرانسه

 

 • 1985 "جایزه کام اون ولث" شیکاگو

 

 • 1986 جایزه ادبی دانشگاه اوکلاهما- آمریکا

 

 • 1987 دکترای افتخاری دانشگاه فنی برلین- آلمان

 

 • 1989 جایزه هاینریش هاینه در شهر دوسلدورف- آلمان

 

برای قدردانی از و ارج نهادن به "ماکس فریش" شهر زوریخ از سال 1998 جایزه "ماکس فریش" را بنیاد نهاد.

  

آثار ماکس فریش

·        "یورگ شاین‌بارت، سفر تابستانی سرنوشت‌ساز- رمان 1934

·        "جوابی از سکوت"- داستان 1937

·        "ورق‌هائی از کیسه‌ی نان" 1940

·        مشکلات -  رمان 1943

·        سفر پکن – 1945

·        دفتر خاطرات با ماریون – 1947

·        دفار خاطرات سالهای 1946 تا 1949

·        اشتیلر – رمان – 1954

·        احتیاط! سوئیس –  گفتگوئی با بورخارد و کوتر – 1955

·        هومو فابر – گزارش – 1957

·        گیرم اسم من گانتن باین است –رمان – 1964

·        عموم به عنوان همسر، سخنرانی‌ها و مقالات- 1967

·        یادی از برشت – 1968

·        ویلهلم تل برای مدارس – 1971

·        دفتر خاطرات سالهای 1966 تا 1971

·        کتابچه خدمت – 1974

/ 0 نظر / 17 بازدید