صدای پای مرگ - داستانی کوتاه؟

صدای پای مرگ

شاپور چهارده‌چریک

در فغانم از دل دير آشناي خويشتن

                                خو گرفتم همچو ني با ناله هاي خويشتن

جز غم و دردي كه دارد دوستي ها با دلم

                               يار دلسوزي نديدم در سراي خويشتن

من كيم؟ ديوانه اي كز جان خريدار غم است

                              راحتي را مرگ مي داند براي خويشتن

شمع بزم دوستانم ، زنده ام از سوختن

                               در وراي روشني بينم فناي خويشتن

آن حبابم كز حيات خويش دل بر كنده ام

                               زانكه خود بر آب مي بينم بناي خويشتن

غنچة پژمرده اي هستم كه از كف داده ام

                                در بهار زندگي عطر و صفاي خويشتن

آرزوهاي جواني همچو گل بر باد رفت

                                آرزوي مرگ دارم از خداي خويشتن

همدمي دلسوز نبود مَهسَتي را همچو شمع

                                خود ببايد اشك ريزد ، در عزاي خويشتن

                        (مهستي گنجه اي)

ماه هاست ، در حقیقت سالهاست دلمرده و غمگينم. هيچ چيز و هيچ كس نمي تواند خوشحالم كند . مدتهاست خنده از روي لبانم رخت بر بسته و افسرده شده ام . امراض زيادي دارم .ناراحتي قلب ، عمل قلب ، ناراحتي روده و معده و تيروئيد و جگر . انحراف ستون فقرات و كمر درد ناشي از آن . هر كدام از اين امراض خود به تنهائي كفاف آن را مي دهد تا زندگي را براي كسي تلخ كند و من همه‌ی آنها را يكجا دارم، پس چندان هم بي چيز و فقیر نيستم!؟ منی که این همه چیز دارم! آنقدر به مرگ فكر مي كنم كه صداي پاي مرگ را پشت سر خود حس مي كنم . مانند آن است كه كفشهای آهنين بر پا دارد . با قدم هاي شمرده و محكم راه مي رود . از صداي پايش چنين بر مي آيد كه جثه‌ی سنگين و ثقيلي داشته باشد . شايد بد تركيب و بد هيبت هم باشد . صداي پايش از فرسنگ ها به خوبي قابل تشخيص است . به هن و هن افتاده است . نفس هايش نمدار و مرطوب است . نفسش مانند صداي فش و فش مار، زنگ خاصي دارد . اين بار مرا هدف قرار داده است . هر وقت كه تنها هستم يا تنها قدم مي زنم و راه مي روم ، حس مي كنم كه او پشت سرم راه مي آيد . در اين مواقع بر مي گردم و پشت سرم را نگاه مي كنم .امروز نيز صداي پاي مرگ را پشت سرم شنيدم . اين صداي پا را من به خوبي تشخيص مي دهم . ولي امروز به جز پير مردي كه عصائي در دست داشت و كلا هي بر سر ، هيچ كس ديگري را پشت سرم ندیدم  از ديدن پير مرد ، لبخندي مي زنم و پيش خود مي گويم ، اگر عزرائيل هم مانند اين پير مرد باشد ، خود در حال مرگ باشد، كه من به خوبي از پس آن بر مي آيم.  بعد پيش خود مي گويم ، عزرائيل چنان مكار و حيله گر است كه خود را به هيبت پيرمردان درآورده است، تا مرا فریب دهد.  ولي به خودم نهيب مي‌زنم و مي گويم : چه عزرائيل زهوار در رفته اي. باز به راهم ادامه مي دهم . نمي دانم به كجا مي روم. اصلاً نمی‌دانم چرا می‌روم. همينطور بدون هدف و مقصد خاصی راه می‌روم . بعد از چند دقيقه نفس سرد و مرطوبي را پشت گردنم حس مي كنم . پنداري كسي دهانش را به گردنم نزديك مي كند ، آنقدر نزديك كه صداي نفس كشيدنش را پش سر خود حس مي كنم . بي اختيار دست چپم را بلند كرده و پشت گردنم مي گذارم تا بخاري را كه از تنفس مرگ برخاسته و بر روي گردنم نشسته ، پاك كنم . به خود مي گويم ، اين صداي نفس كشيدن مرگ است . باز بر مي گردم و پشت سرم را نگاه مي كنم. كوچه كاملاً تهي است . هيچ كس در كوچه ديده نمي شود . نه ازپير مرد كلا هي خبري است ، نه از عزرائيل مکار و مرگ زودرس. نفس عميقي مي كشم و گوشه اي مي نشينم ، تا خستگي راه را از تنم بدر كنم. اين روزها از راه رفتن خسته مي شوم . خيلي زود خسته مي شوم . موقعي كه در بيمارستان بودم ، دكتر متخصص قلب از من پرسيد :" از مرگ مي ترسي؟" در جوابش گفتم : "نه ، ديگر از مرگ نمي ترسم. قبلاً از مرگ می‌ترسیدم، ولی حالا دیگر نمی‌ترسم.  بعد از اينكه من 4 بارسكته كردم و حدود 3 دقيقه کاملاً مرده بودم ، چون فعالیت‌های تنفسی و خونی قلبم به یکباره به صفر رسیده بود. این از منظر طب یعنی مرگ.  از اين لحظه به بعد ديگر از مرگ ترسي ندارم . دكتر از اين جواب من كمي تعجب كرد و به فكر فرو رفت .من از دكتر پرسيدم كه آيا او از مرگ مي ترسد؟ جواب مرا نداد و فقط سرش را تكان داد كه يعني نه. ولی از لحن جواب دادنش فهمیدم، که او هم از مرگ می‌ترسد. مرگ چند سال است كه مرا همراهي مي كند . تنها كسي كه براي من وقت كافي دارد، مرگ است . شب و روز مرا همراهي مي كند . هيچ كس را نمي توانم  در این چند سال گذشته، در زندگی‌ام بیابم، كه به اندازه‌ی  مرگ براي من وقت صرف کرده باشد و مدام همراهيم نمايد. حتي پدر و مادر و زن و فرزند كسي هم آنقدر وقت ندارد كه كسي را دقيقه به دقيقه وثانيه به ثانيه مانند مرگ همراهي كند . تنها همسفر من مرگ است . من با او حرف مي زنم ، اختلا ط مي كنيم ، با هم شوخي مي كنيم ، سر به سر هم مي گذاريم .گوئی با هم رفیق و صمیم شده‌ایم، آنقدر صمیمی که هیبت زشت و کریه‌اش را فراموش کرده‌ام، یا برایم عادی شده است. آنقدر با هم صميمي هستيم كه يكديگر را با اسم كوچك صدا مي زنيم . او مرا "شاهين" خطاب مي كند و من هم او را "مرگ علی" مي نامم. هر گاه كه بخواهم نازش كنم، او را "مرگ من" ، يا "مرگكم" خطاب مي كنم.

يك روز مرگ به من گفت: بالا خره جانت را مي گيرم . نفست را مي گيرم .

من هم در جوابش گفتم: اگر مي تواني ، بگير . فعلاً كه نمي تواني . فعلاً من از تو قوي تر هستم . به همين علت هم تا كنون زنده ام و تو نتوانسته اي مأموريتت را انجام دهي .

امروز ٢٠ مارس ٢٠٠٤ ، مصادف با اول فروردين ١٣٨٣ مي باشد . تنها و مريض ، خسته از هر كي كه بود و هر چي كه هست ، افسرده ، غمگين و سر در گم دربرابر تلويزيون نشسته ام و افكار زيادي به ذهنم هجوم مي آورند .مي خواهم بروم ، نمي دانم به كجا ؟ مي خواهم بمانم ، نمي دانم چرا؟ ميان رفتن و ماندن مردد هستم . از يكجا ماندن خسته ام. خسته شده‌ام از این زندگی نکبت‌بار و روزمره. دوست دارم مانند مسافري كه راهش تمامي ندارد ، همه روزه راه بروم ، بدون اينكه به مقصد يا هدفي برسم. دوست دارم مانند رودخانه‌ای روان باشم، بدون اینکه "روان شدنم" را پایانی باشد.  افرادي كه با من مراوده دارند هر كدام به نوعي سعي در كشاندن من به سوي خودشان دارند . نمي دانم علت اين امر چيست؟ نه مال و ثروتي دارم كه به آنها برسد ، نه آدم خوش برخورد و بذله گوئي هستم . آدمي هستم اخمو ، ترش روی، كم صحبت و پر توقع. كسي هستم كه از همه جا بريده ام و به تنهائي خو گرفته‌ام .من نمي دانم كه چي چيزي مرا دراین سرزمین نفرین شده  نگه مي دارد . چه چيزي مرا به اين سرزمين نفرين شده وابسته كرده است. این کشور  سرزميني لعنتي و نفرين شده است .هر كس كه بيش از ده سال در اين كشور اقامت داشته باشد ، مريض مي شود ، رواني مي شود، بیمار می‌شود،  كارش به بيمارستان، سپس به تيمارستان و نهایتاً به قبرستان  كشيده خواهد شد .كودكان ، سالخوردگان ، خارجي ها ، معيوبين، معلولین، زنان، و هر گروه ديگري كه به نوعي با موازين اين جامعه مغايرت داشته باشند ، در اين سرزمين نفرين شده ، پذيرفته نمي شوند . در اينجا هميشه بايد جنگيد . ما خارجي ها هميشه بايد با آنها بجنگيم . آنها ما را حتي به عنوان انسان نيز نمي پذيرند . جنگ اول ما با آنها نيز به همين علت است . ما بايد با آنها بجنگيم تا ثابت كنيم كه ما هم انسان هستيم و از حقوق يكساني بهره مند . جنگ دوم ، جنگ كار و شغل است . جنگ سوم ، جنگ مكان و مسكن . جنگ چهارم ... جنگ پنجم ... جنگهای بعد و بعد و بعد . از اين نوع جنگ ها دراین کشور زياد است . آخرين جنگ ، جنگ زن و دختر است . آنها مي گويند ، شما خارجي ها كار ما را از دستمان مي قاپيد، ما خودمان به اندازه كافي بي كار داريم . آپارتمانها و خانه‌هاي ما را اشغال مي كنيد. زنان و دختران ما را از چنگمان در مي آوريد . خلا صه در این کشور براي ما  تنها چيزي كه رونق دارد ، بازار جنگ است و بس. و من از اين جنگ كردن ها و نبرد ها خسته شده ام . دوست دارم در راهي نبرد كنم ، كه فايده اي داشته باشد . نه اينكه بجنگم تا ثابت كنم كه من هم انسان هستم كه حق و حقوقي دارم كه اين حق و حقوق را براي خود طبيعي مي دانم .دوست دارم برگردم ايران ، ولي مي ترسم كه آنجا هم نتوانم دوام بياورم و مجبور باشم ايران را دوباره ترك كنم . تا موقعي كه اينجا هستم ، به اين دلخوشم كه اگر از این کشور خسته شدم ، بر مي گردم ايران . ولي اگر رفتم ايران و از آنجا هم خسته و دلسرد شدم ، تكليف چيست و آنموقع بايد به كجا پناه ببرم .افكار سياه و ناراحت كننده اي به مغزم هجوم مي آوردند ، صداهائي را مي شنوم كه وجود خارجي ندارند ، كساني را مي بينم كه سالهاست مرده اند ، مرده هائي را مي بينم كه راه مي روند ، خريد مي كنند ، حرف هائي مي زنم كه كسي غير از خودم نمي فهمد . گاهي از جائي عبور مي كنم كه ساليان سال راه من بوده و من هر روز اين راه را مي رفتم ، ولي گاهي در كوچه‌ی خودمان راهم را گم مي كنم. ماشينم را جائي پارك مي كنم و ساعت ها دنبالش مي گردم.اين راه را بايد بروم. شاید بايد بميرم تا زنده بمانم . با مرگ من كالبد من از بين مي رود ، چون اين كالبد مادي است و هر چيز مادي محكوم به فناست . پس انسان بايد بميرد تا روحش آزاد گردد . جسم يا كالبد ما روح لطيف و حساس ما را زنداني كرده است .

واقعاً چه بر سر ما مي آيد ، وقتي كه ما مي ميريم ؟ مرگ اصلاً چيست؟ آيا وقتي كه ما مرديم ، همه چيز به پايان مي آيد؟ ما انسان ها اگر بخواهيم در كشوري يك ماه اقامت كنيم يا به مرخصي برويم ، از ماه ها پيش در بارة آن محل يا كشور اطلا عات موثقي كسب مي كنيم و مدتها تلا ش و كوشش مي كنيم تا همه‌ی جوانب كار را ترتيب دهيم . از بليط هواپيما تا هتل خوب و مناسب ، اماكن تفريحي و . . . همه را خوب و دقيق كشف مي كنيم .ولي در بارة محلي كه يك روز خواسته يا ناخواسته به آن سفر خواهيم كرد ، هيچ نمي دانيم . و هيچ نمي‌خواهيم بدانيم . چون از مرگ مي ترسيم . اين ترس و واهمه‌ی ما از مرگ، ناشي از ناآگاهي ماست . هر چيز غريب و بيگانه اي در دل انسان ترس و وحشت ايجاد مي كند . مرگ هم از همين مقوله است . ما از مرگ مي ترسيم، چون اطلا عي از آن نداريم . همين ترس از مرگ هم باعث مي شود تا ما به دنبال آن نباشيم تا اطلا عي راجع به آن كسب كنيم . ما همه دير يا زود خواهيم مرد. پس اين عمل ، كاريست منطقي ، اگر ما الآ ن بخواهيم اطلا عاتي راجع به محلي كه بعداً به آن خواهيم رفت ، كسب كنيم . ما بايد بدانيم به كجا مي رويم ، آن سرزمين موعود كجاست؟ وقتي كه ما مرديم ، از اين جسم كنوني ، جسمي كه از گوشت و پوست و استخوان و رگ و پي درست شده ، در مي آييم. ولي به صورت روح به زندگي ادامه مي دهيم . در طول زندگي ام بارها از خود پرسيده ام ، زندگي چيست ؟ مرگ كدام است؟  همه‌ی ما بايد بميريم و خدا را شكر كه اقلاً در اين يك كار ديگر نمي شود پارتي بازي كرد و رشوه داد. مشغله با مرگ و فكر كردن راجع به آن ، اگر حاصلي نداشته باشد ، ولي يك موضوع و مسئله را براي من حل كرد و آن از بين بردن ترس از مرگ بود . مرگ ديگر براي من ابداً ترس و وحشتي ندارد . مرگ براي من مضحكه اي بيش نيست . دلقكي است كه بايد به آن خنديد، آن را مسخره كرد . الآ ن ديگر نه تنها از مرگ نمي ترسم بلكه آن خوف و وحشتي كه مرگ و حتي فكر كردن به مرگ در ديگران ايجاد مي كند ، در من از بين رفته است . من اكنون مرگ را نه به صورت يك هيولا ، كه به صورت يك دلقك مي نگرم. به او ريشخند مي زنم ، او را مسخره مي كنم . دستش مي اندازم ، ارج و قربش را پائين مي آورم . و بدين ترتيب نوعي آرامش و خونسردي به من دست مي دهد تا بتوانم به زندگيم ادامه دهم. اوائل كه از مرگ مي ترسيدم ، هر موقع كه به مرگ فكر مي كردم ، عرق سردي بر پشتم مي نشست . گاهي دهانم از وحشت خشك مي شد . صدائي ديگر از گلويم در نمي آمد. ولي حالا با كمال شجاعت نه تنها راجع به آن حرف مي زنم ، كه مايلم هر چه بيشتر راجع به آن تحقيق كنم و بنويسم . و اين خود نوعي ادامه دادن به زندگي است .كسي كه روزي متولد شده ، بايد هم روزي بميرد. در آن هم شكي نيست . پس اين كار ، كاري طبيعي است كه ما بدانيم ، به كجا مي رويم ؟ همانطور كه مايليم بدانيم ، از كجا آمده ايم؟ ، بايد هم بدانيم كه به كجا مي رويم؟ اين “ آن دنيائي"  كه مي گويند ، كجاست ؟ چه سرزميني است ؟ ما در آنجا چگونه زندگي خواهيم كرد ؟ چه خواهيم خورد؟ چه خواهيم نوشيد؟ چه خواهيم پوشيد؟ با چه كس يا كساني زندگي خواهيم كرد؟ آيا زاد و ولدي هم در كار هست يا نه؟ آيا ما در آنجا هم مكان و مسكني خواهيم داشت؟ خواهيم خوابيد ؟ كار خواهيم كرد؟ آيا در آنجا هم حق و حسابي در كار هست؟ آيا در آنجا هم ارباب و نوكري هست؟ آيا در آن دنيا هم مانند اين دنيا زورگويان قويترند؟ آيا در آن دنيا هم همه جا بايد پارتي داشت تا كار كسي پيش برود؟ آيا اصلاً خدائي در كار هست كه آنطور كه در كتب آسماني نوشته اند از ما بازخواست كند؟ چه كسي مي تواند به اين سؤالات  جواب دهد؟ مردگان ديگر بر نمي گردند كه به ما گزارش دهند كه در آن دنيا چگونه بايد زيست ؟ پس ما بايد به آن دنيا برويم .من در خانواده اي به دنيا آمدم كه سيزده تا بچه داشت . از اين سيزده نفر چهار نفر در دوران كودكي فوت كردند و نه نفر ديگر هنوز در قيد حيات هستند كه با زن و شوهر و بچه‌هایشان جمعيتي نزديك به هفتاد نفر را شامل مي شوند. ناراحتي من بيشتر از اين بابت بود كه در بيمارستان دكتر از من پرسيد ، اگر اتفاقي براي شما افتاد ، به چه كسي بايد خبر دهيم . من كمي مكث كردم و سپس گفتم: به دخترم . با وجوديكه مي دانستم از دست اين دختر بچه هم كاري ساخته نيست . در خانة ما هميشه تعداد زيادي حضور داشتند. دوست ، آشنا ، غريبه ، ميهمان . هميشه سفرة ما گسترده بود و هر چه داشتيم با آنها مي خورديم . حالا ولي در جائي گير افتاده ام ، و در بيمارستاني بستري هستم كه هيچ كس به عيادتم نمي آيد .حتي اگر بميرم ، كسي نيست كه جسد مرا تحويل بگيرد . چه مصيبتي از اين بالا تر.اگر در ايران بودم ، لا اقل تعدادي از همين دوستان و آشنايان به عيادتم مي آمدند و لا اقل اگر مردم ، همين ها مي توانستند مرا كفن و دفن كنند . ولي حالا كسي

را ندارم و از اين دو تا بچه (پسرم و دخترم) هم كاري ساخته نيست .در بيمارستان و هنگامي كه كسي را عمل كنند از او مي پرسند كه اگر از زير عمل سالم بيرون نيامديد و به رحمت ايزدي پيوستيد ، چه كس يا كساني را بايد خبر كنيم .حالا می گویم : فقط مرده شور را خبر كنيد و به او بگوئيد كه جسد مرا نشويد ، بلكه جسدم را بسوزاند و خاكسترم را بر روي آبهاي دريا بپاشد. باشد كه بدين طريق روح بي قرار من ، آرامش يابد. شايد روح من بتواند بدينطريق به آن آرامشي كه سالها آرزويش را مي كشيد ، برسد .بي اختيار به ياد اين بيت از شعر مهستي گنجه‌ای افتادم :

همدمي دلسوز نبود مَهسَتي را همچو شمع 

                                 خود ببايد اشك ريزد ، در عزاي خويشتن

تنها زيستن و تنها مردن براي كسي كه در خانواده اي بزرگ بدنيا آمده و زندگي كرده ، خيلي گران تمام مي‌شود . در حالي كه هنوز هم براي خيلي ها كارهاي زيادي مي كنم ، ولي كارهاي خودم مانده ، كارهاي خودم را همه نيمه تمام رها كرده ام .گاهي اوقات به فكر خودكشي مي افتم . ولي از آنجائي كه خودكشي را نوعي قتل مي دانم از فكر كردن به آن زياد دلخوش نيستم . ولي گاهي اوقات درد چنان به من فشار مي آورد كه ديگر طاقتم طاق مي شود . هيچ مسكن و قرص و دارو مواد مخدري هم اين درد لعنتي را تسكين نمي دهد . در اين مواقع به خودكشي و خلا صي فكر مي كنم . نا اميدي. رهائي و آزادي ، آزادي از اين درد لا مذهب طاقت فرسا . وقتي كه قلب انسان خون باشد و درد كند . وقتي كه اعضاي بدن انسان ، خصوصاً دست و پا و نيمة صورت از كار بيفتد ، انسان ديگر انسان نيست . موقعي كه انسان حتي براي انجام دادن جزئي ترين كارها ، از قبيل رفتن به توالت و طهارت و شستن خود و حمام كردن و غذا خوردن به كسي احتياج داشته باشد ، اين كه ديگر نشد زندگي. مرگ صد بار به اين زندگي شرف دارد .موقعي كه پدر من فوت كرد ، من در ايران نبودم . ولي براي من تعريف كردند كه او قبل از مرگش گفته بود ، اگر روزي نتواند كارهاي شخصي خودش را انجام دهد ، ديگر حاضر نيست كه زنده بماند . اتفاقاً ايشان هم سكته كردند. طوري كه ديگر قادر نبود حتي خود را نظافت و طهارت كند. در همان روز از دكترمعالجش اجازه گرفته و به خانه آمد و تمام افراد فاميل را دور خود جمع كرد و از آنها خداحافظي كرده و دوباره به بيمارستان برگشت و نيمساعت بعد فوت كرد .به ياد دارم موقعي كه من در ايران بودم و به دبيرستان مي رفتم ، در نزديكي خانة ما مرده شور خانه اي بود كه من در ايام تابستان براي درس خواندن به آنجا مي‌رفتم . اين كار چند حسن داشت. اولاً جاي خنكي بود . سايه و آب داشت. دوماً چون مرده شور خانه بود و هميشه يك تابوت در آن وجود داشت ، مردم و خصوصاً بچه ها كمتر به آنجا مي آمد

/ 2 نظر / 12 بازدید
بانو**

دوست خوب سلام وادب فراوان اومدم که بگم من نوشته شما رو ذخيره کردم تا سر فرصت بخونم ونظر بدم. اومدن من هم اکنون برای ممنون گويی به اين بود که خبرم کردی باز برمی گردم

بانو

نوشته هات مخلوطی از مرگ و زندگی بود اميدو نا اميدی اميدوارم هرچه زودترشفا پيدا کنی . جسما و روحا و مهمتر روحا باور کنيد خيلی خيلی متاثر شدم. اينکه افکاری چنين پر بار جسما مريض باشن واقعا حيف! از خدا شفای عاجل براتون ارزومندم و منتظر شکوفايی روز افزون اثار شما هستم دوست خوب سلام باشي و شاد هميشه