تک بیتی ها - شاپور چهارده‌چریک

تک بیتی‌ها

 

دوران طفولیت و خردی  سرگشت 

                                             نوبت که به ما رسید، بخت هم برگشت

 

* * *

خدا گر ز حکمت ببندد دری

                                       ز رحمت زند قفل محکمتری

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید