نمایشنامه راهب و سارق - اثر: هاینریش بل

نمایشنامه رادیوئی

راهب و سارق[1]

نویسنده: هاینریش بل

مترجم: شاپور چهارده چریک

 

شخصیت‌های داستان:

اویگن[2]

مولتس-میلوتین[3]

دربان

بونتس[4]

آگنس[5]

رایموند[6]

کتابدار

اسقف

کشیش

باسکولایت بیوه[7]

میهمانخانه دار

یک زن

یک مرد

مرد دیگر

مأمور گمرک

مأمور دیگر گمرک

مست

مست دیگر

(بیرون)

اویگن: خیلی چیز های عجیب وغریب برایم اتفاق افتاده است. اگر بخواهم همه‌ی آنها را تعریف کنم, خیلی طول می کشد. ولی یک کمی از آنها را تعریف می‌کنم: من تا پانزده‌سالگی از گاو‌های پدرم مواظبت می‌کردم. گاو‌ها را به "بایتا[8]"  می‌بردم. بایتا یک منطقه‌ی وسیع و بی‌آب‌و‌علفی در کوهستان بود که فقط به ندرت و این‌جا و آنجا علف در آن می‌روئید و به همین علت هم پستان گاوها پر شیر نمی شد. مردم آنجا نیز فقیر بودند. آنجا هر ظرف پر شیرگرانبهاست. هر کیلو پنیر پول نقد است. سالهائی بود که من با شروع زمستان آن بالا در بایتا چمباتمه می‌زدم، تک و تنها، یک پسر بچه، در یک  کلبه‌ای که از تخته و سنگ درست شده بود، باد زوزه می‌کشید و دود آتش‌ام را به درون چشمهایم می‌کرد. ولی در آن بالا یکی بود، که از من هم فقیرتر بود. مولتس، پسر سارق، که هم سن‌و‌سال من بود. گاهی از سرما یخ‌زده و پاره‌و‌پوره پیش من می‌آمد و من دیگر از او ترسی نداشتم. با وجودی که او پسر مونتس سارق بود. پائیز در بایتا سخت بود و درآمد یک سارق نیز اندک.

   

(تغییر فضا؛ صدای تق‌و‌تق سوختن هیزم به‌گوش می‌رسد.)

اویگن: مولتس، تو امروز خیلی ساکتی، چیزی برایم تعریف نمی‌کنی.

 

مولتس: بعدا، اویگن، من حالا خیلی گرسنه‌ام.

 

اویگن: از کجا می‌آئی؟

 

مولتس: از شهر.

 

اویگن: گرسنه از شهر؟ من فکر می‌کردم در شهر ...

 

مولتس: بله، من در شهر بودم. پدرم مرا به شهر فرستاد، برای اینکه در شهر بازار مکاره بود. خودت می‌دانی که بازار مکاره برای یک سارق چه معنی‌ای دارد، البته اگر شانس داشته باشد. بله دیگه، خودت که همه چیز را می‌دانی. بعضی اوقات یک کشاورز پول‌داری سر راه آدم قرار می‌گیرد.  

 

اویگن: بیا، ظرفت را بده، فکر کنم، سوپ حاضر شده باشد. (سوپ را در ظرفی می‌ریزد) – نان هم می‌خواهی؟

 

مولتس: اگر تکه‌ای اضافه داری.

 

اویگن: بیا بگیر ...

 

(تغییر فضا – بیرون)

اویگن:  قدیم‌ها مولتس داستانهائی تعریف می‌کرد، که من همه چیز را فراموش می‌کردم: گاوها را، سرما را، زوزه‌ی باد را. او این داستانها را از پدرش و پدر پدرش شنیده بود. داستانهائی از بازار مکاره و داستانهای سارقین. او ولی در این شب چیزی نمی‌گفت. او بعد از غذا سیگاری برای خودش پیچید، کیسه‌ی توتونش را به من هم داد. ما ساکت بودیم و به آتش خیره شده بودیم و به صدای باد گوش می‌دادیم. من در این مواقع  می‌دانستم که مولتس آواز خواهد خواند. مولتس اغلب در چنین مواقعی  که ما با هم می‌نشستیم ،آواز می‌خواند... 

 

مولتس: (آواز می‌خواند):

خرمن ثروتمندان را کوبیدیم

وکوزه‌ی شرابشان را پر کردیم

آنها کفش داشتند و ما گالش ‌پوشیدیم

ولی عطش ما را کسی فروننشاند.

 

اویگن: مولتس ولی چرا  برای من چیزی تعریف نمی‌کنی...

 

مولتس:  من از دست پدرم ناراحتم. ما با هم به شهر رفتیم، به بازار مکاره، همه چیز عالی پیش می‌رفت، ما تا شب دو سکه طلا، مقادیر زیادی قروش و فنیگ، دو پوست میش، و یک قابلمه بزرگ پر از دنبه برای زمستان به دست آوردیم. ولی پدر من... 

 

اویگن: پدر تو چی ...

 

مولتس: همه آنها را به این زنیکه داد. به این آگنس. حالا برای زمستان هیچ چیز نداریم. این بازار مکاره هم آخرین بازار قبل از زمستان بود. تو .... می‌دانی که زن گناهکار کیست؟

 

اویگن: (با تامل) زنی که ... کشیش می‌گوید ... زنی که با مردان...

 

مولتس: بله البته با مردان... اینها گناهکار هستند...

(تغییر فضا، بیرون)

اویگن: این شب، آخرین شب با مولتس بود. من دیگر او را ندیدم. ولی پدرش را به کرات می‌دیدم، بونتس پیر را.  و از آن موقع تا حالا پنجاه سال گذشته است. شب بعد پدرم مرا به دهکده آورد و من این زمستان را هم مانند زمستانهای دیگر گذراندم: به حیوانات علف می‌دادم، موقع دوشیدن آنها کمک می‌کردم، موقع درست کردن پنیر کمک می‌کردم و شبها در اطاقک مخصوص ریسیدن می‌نشستم. مانند زمستانهای قبل، به کشیش در کارهای کلیسا کمک می‌کردم، موقع عبادت خادم کلیسا می شدم، سرود مذهبی می‌خواندم، مواقع تقدیس کمک و همکاری می‌کردم. و همین کشیش بود که پدرم را به فکر انداخت که من برای راهب شدن ساخته شده‌ام. کشیش به من لاتین آموخت، تاریخ کلیسا را به من یاد داد و دو سال تمام دیگر مجبور نبودم که با گاوها به بایتا بروم. وقتی که من شانزده ساله شدم، به صومعه‌ی بزرگی در شهر آمدم. که بزرگ آن کشیشی بود به نام  پاول. من آنجا (با تامل و آهسته)  بله من آنجا به زودی شهرتی به عنوان عالم ربانی کسب کردم. هنوز بیست ساله نشده بودم و هنوز کشیش نشده بودم،  که پدر پاول روزی مرا صدا زده و گفت که در کارهایش به او کمک کنم. و اینجا بود که بونتش، پدر مولتس را دوباره دیدم.

 

(تغییر فضا، درون)

دربان: برادر اویگن، کسی اینجاست که می‌خواهد فوری با پدر پاول صحبت کند.

 

اویگن: ولی تو که به او گفتی که ....

 

دربان: من به او گفتم که پدر پاول به مسافرت رفته تا از صومعه‌‌ای بازدید کند. ولی این مرد می‌خواهد حتما با نایب پدر پاول صحبت کند. حتما، او می‌گوید که خیلی ضروری است.

 

اویگن: او کیست، او را می‌شناسی؟

 

دربان: برادر همه او را می‌شناسند، او سارقی است به نام بونتس.

 

اویگن: بونتس؟ من فورا می‌آیم. من ... الآن خودم را به او می‌رسانم...

 

(تغییر فضا، بیرون)

اویگن: من مدت مدیدی بود که دیگر به بایتا فکر نکرده بودم، به مولتس فکر نکرده بودم، و همینطور به کلبه و به زوزه‌ی باد. ولی حالا ناگهان مزه‌ی توتون را – توتون سارقین را – ته گلویم می‌چشیدم، من به دنبال برادر دربان راه افتادم از او جلو زده و قبل از او در اطاق گفتگو بودم. من موقعی که بونتس را دیدم، یکه خوردم. او پیر شده بود، خیلی پیر. . .

 

(تغییر فضا، درون)

بونتس: (برافروخته) پدر، من از شما خیلی ممنونم که آمدید.

 

اویگن: من هنوز پدر روحانی نشده‌ام، بونتس. من برادر اویگن هستم و چند روزی کارهای پدر پاول را انجام می‌دهم.

 

بونتس: فرقی نمی‌کند، برادر. – بفرمائید، من این پول را از شما دزدیده بودم. از صندوق صدقات صومعه. بگیرید. فورا.  

 

اویگن: چرا آن را بازمی‌گردانی؟

 

بونتس: من معتقدم ... من ... من آن را بازنمی‌گرداندم، ولی ... برادر ... (حرفش را قطع می‌کند و بقیه جمله را با سرعت می‌گوید.) این زن گناهکار، این آگنس، من می‌خواستم با این پول نزد او بروم... ولی او ...

 

اویگن: او تو را پس زد؟

 

بونتس: بله برادر اویگن. (با تامل) ولی موقعی که او دریافت که این پول از کجا آمده، از دادن عشق‌اش به من دریغ کرد.

 

اویگن: مردم می‌گویند که تو یک سارق هستی، حقیقت دارد، یا مردم دروغ می‌گویند؟

 

بونتس: آقا، مردم دروغ نمی‌گویند، من یک سارق هستم.

 

اویگن: چند سال است که سارق هستی؟

 

بونتس: سی سالی می شود، آقا.

 

اویگن: تو چند سال داری؟

 

بونتس: چهل سال،آقا.

 

اویگن: تو از ده سالگی سارق شده‌ای؟

 

بونتس: بله آقا، ما همه سارق هستیم. شما بایتا را می‌شناسید؟

 

اویگن: نه، من بایتا را نمی‌شناسم.

 

بونتس:من آنجا متولد شده‌ام. آقا. ولی دهکده‌ای که من در آن متولد شدم، دیگر وجود ندارد. فقر آن را خورده و از بین برده است. باد و برف آن را نابود کردند. موقعی که من پنج ساله بودم، مادرم مرا می‌فرستاد تا گندم کشاورزان در مزارعشان را درو کنم. سه ساعت راه بود، آقا. و من فقط آنقدر گندم با خودم می‌آوردم، که برای دو روز سو

/ 0 نظر / 12 بازدید