ترجمه رمان (به عنوان مثال برادر من) -2

فصل دوم رمان "به عنوان مثال، برادر من" اثر" اووه تیم"

 

مترجم : شاپور چهارده چریک

 

Shapur_14@yahoo.de

 

 

۲

یادداشت هاى دفتر خاطراتش‌ از بهار سال 1943 شروع مى شود . از 14 فوریه 1943 تا ششم آگوست ‍1943. یعنی تا شش‌ هفته قبل از زخمى شدنش‌ و ده هفته قبل از مرگش. روزى نیست که در این مدت در دفتر خاطراتش‌ چیزى ننوشته باشد. ولى ناگهان نوشتنش‌ را خاتمه مى دهد . ‍چرا؟
در تاریخ 7/8/1943 چه اتفاقى افتاده است؟ در این مدت فقط یک مطلب بدون تاریخ نوشته، که بعداٌ به آن خواهیم پرداخت.

14 فوریه
ما هر ساعت منتظریم که ما را به جبهه ببرند . ـ از ساعت 5/9 آماده باش‌ هستیم.

15 فوریه
خطر رفع شد. منتظر هستیم.
و بدین ترتیب انتظار کشیدن ادامه پیدا مى کند ، روز به روز. بعد دورباره یارو پیداش‌ مى شه، یا مراسم داریم .

25 فوریه
ما براى حمله کردن به دشمن ، به بالاى تپه اى مى رویم. روس ها عقب نشینى مى کنند. ‍شب حمله به باند پرواز.

26 فوریه
تعمید آتش‌ ـ روس ها با قدرت از طرف تیپ آى i. Battalion عقب زده شدند . شب بدون لباس‌ ‍زمستانى در سنگر هستم . در پشت مسلسل قرار گرفته ام.

27 فوریه
تمام نواحى اطراف را بازبینى کردیم. غنایم زیادى کسب کردیم. و بعد دوباره پیشروى کردیم.

28 فوریه
یک روز استراحت داشتم . داریم شپش‌ ها را شکار مى کنیم . بعد به طرف اونلدا Onelda مى رویم. یکى از همین مطالب بود که من قبلاٌ وقتى به آن مى رسیدم، متفکر مى شدم و از خود ‍
مى پرسیدم: آیا منظورش‌ از شکار شپش‌ چیز دیگرى نمى توانسته باشد؟ چیزى غیر از کشتن ‍
شپش‌ اونیفورمش‌. ولى اگر اینطور بود که نمى نوشت : فلان روز ، روز استراحت من است. ولى ‍در جاى دیگرى نوشته است : غنایم زیادى کسب کردیم ! منظورش‌ از این جملات چیست؟ اسلحه؟ ‍چرا علامت تعجب بکار برده است ؟ علامتى که او به ندرت در مکاتباتش‌ بکار مى برد. ‍

14 مارس
هواپیما ها . ایوان ها حمله مى کنند . من غنیمت سنگینى به چنگ آوردم.
(منظور از ایوان ، روسها هستند. مترجم)

مسلسل سیار در حال شلیک است . چه زیباست . من به زحمت مى توانم نوک آن را کنترل کنم. چند بار تیرم به هدف خورد.

15 مارس‌
در خارکوف Charkow به گروه کوچکى از روس‌ ها حمله مى کنیم.

16 مارس
در خارکوف.

17 مارس
روز آرامی است.

18 مارس
روسها محل ما را بلاوقفه بمباران مى کنند. یک بمب در اردوگاه ما منفجر مى شود . 3 نفر زخمی می شوند.
/ 0 نظر / 9 بازدید