زندگى افکار و آثار (زیبیله برگ) - 1

 

ادبیات نوین آلمان و ادیبان جوان آلمانى

زندگى افکار و آثار Sybille Berg )زیبیله برگ)

مترجم : شاپور چهارده چریک

Shapur_14@yahoo.de

 

 

 

»زیبیله برگ Sybille Berg« در تاریخ دوم ژوئن 1962 در وایمار )Weimar) در آلمان شرقى (سابق) متولد شدـ خانم برگ، اسم خویش‏ را با املاى لاتین چنین مى نویسد : Sibylle Berg، ولى بر روى جلد کتب ایشان، این اسم به همان روش‏ بالا، یعنى Sybille Berg نوشته شده است ، بارى، مشاغل قبلى وى عبارت بودند از: فروش‏ فرهنگ لغات ، خیمه شب بازى، که بدین طریق به تمام شهرهاى آلمان شرقى )سابق) سفر کرد ، آشپزى، نگارش‏ متون تبلیغاتى و ساخت و پرداخت و پر کردن پوست حیوانات که شاید یکى از علل پرداختن وى به مسائل سخت و ناخوش‏ آیند در رمانهایش‏، و تفسیر و تشریح آبدار این مسائل ، همین شغل آخر وى باشدـ وى چند ماه در دانشگاه »تسین Tessin« در رشته هنر تحصیل کرد، ولى بزرودى از ادامه آن منصرف شدـ مدتى به عنوان راننده کامیون و نظافت چى در بندر شهر هامبورگ (بعد از آمدنش‏ به آلمان غربى) به کار اشتغال داشت ـ پدر Sybille Berg (زیبیله برگ) پروفسور در رشته موسیقى بود ـ مادرش‏ ، که خیلى زود و در دوران کودکى »زیبیله« درگذشت، به شغل کتابدارى اشتغال داشت ـ

»زیبیله برگ« بزودى دریافت که براى بزرگ شدن ، به »بزرگترها« نیاز دارد ـ در سال 1997 و هنگامى که »گرهارد شرودر Gerhard Schroeder« سرگرم مبارزات انتخاباتى خود بود تا »صدراعظم « آلمان شود، »زیبیله برگ« نیز به تیم تبلیغاتى وى پیوست ـ ولى چه کارى از دست او بر مى آمد، به جز نوشتن ـ شاید پاره اى از سخنرانى هاى آتشین »گرهارد شرودر Gerhard Schroeder«، هنگامى که وى کف بر دهان و با رگهاى کلفت گردن سعى در متقاعد کردن رأى دهندگان آلمانى به انتخاب خویش‏ داشت، از قلم همین نویسنده چکیده باشدـ

Sybille Berg )زیبیله برگ) از سال 1996 به عنوان نویسنده براى روزنامه ها و مجلات متعددى از قبیل »تمپو Tempo« ، «دى سایت Die Zeit« »اشترن Stern« و »آله گرا Allegra« فعالیت مى کردـ وى در سال 1997 اولین رمان خود را با عنوان »چند نفر در جستجوى خوشبختى هستند و از خنده روده بر شده اند Ein aar Leute suchen das Glueck und lachen sich tot«ـ منتشر کردـ یک سال بعد، دومین رمان وى با عنوان »سکس‏ شماره 2Sex II « منتشر شد و یک سال بعد از این رمان نیز سومین رمان وى تحت عنوان »آمریکا« منتشر شدـ در سال 2000، چهارمین رمان وى با نام »طلا« به بازار عرضه شد در سال 2001 رمانى با نام: »اول اخبار ناخوشایند« Das Unerfreuliche zuerstرا منتشر کرد. در سال 2004 رمان »عاقبت خوش« Ende gut از وى چاپ شدـ

زیبیله برگ نمایشنامه هاى چندى نیز نوشته است، که عبارتند از:

_ »چند نفر در جستجوى خوشبختى هستند و از خنده روده بر شده اند Ein Paar Leute suchen das Glueck und lachen sich tot ـ این نمایشنامه در سال 1999 براى اولین بار در شهر اشتوتگارت به روى صحنه رفت ـ این رمان را خانم »برگ« نوشت، ولى آقاى »اشتفان بروک مایر Stephan Bruckmeier« از روى این رمان 180 صفحه اى ، نمایشنامه اى 50 صفحه اى نوشت، که باز هم »خانم برگ«

/ 0 نظر / 60 بازدید