یکی شعر دیگر : خندان لب و خونین دل

خندان لب و خونین دل

خندان لب و خونین دل ، مانند شرابی تلخ

                                    عمری که به سر آمد، چه در رم و چه در بلخ

شیرینی این دنیا بر کام دلم سم شد

                                      تفسیرم اگر خوانی، دل خون شد و قد خم شد

سرو من اگر باشی، من خاک رهت گردم

                                      ای نرگس شیرازی، قربان قدت گردم

صد بار سلام کردم، یک بار درود نامد

                                              بشکست دل تنگم، ای ساغر دل سنگم

بسیار سفر کردم، تا پخته شوم روزی

                                             در عاقبت دنیا، دیدم کلک و دوزی

خندان لب و خونین دل، مانند شرابی تلخ

                                           آرام ندارم من، نه در رم و نه در بلخ

 

/ 0 نظر / 15 بازدید