فاوست کیست - قسمت ۲

جدول زمانی زندگی فاوست

١- تاريخ -                گئورگ فون هلم اشتاد[1]  معروف به هلم اشتتر[2] 

سال                        ماوقع

۱۴۶۶-۱۴۶۷                    فاوست؟ در نزديكي هايدلبرگ متولد مي شود. 

 1483                     ژانويه اين سال گئورگ فون هلم اشتاد در دانشگاه هايدلبرگ ثبت نام مي كند.

1484                     در 12  ژولا ي اين سال مدرك باكالا ورآت[3] را از دانشگاه اخذ مي كند . وي در بين ١٧ دانشجو مقام شانزدهم را كسب مي كند.

1487                     اول مارس اين سال وي موفق به اخذ درجة دكتري از دانشگاه هايدلبرگ مي گردد. مقام دوم در بين ١٠ دانشجوي دكتري.

1506                     اواخر ماه ماي اين سال شخصي به نام "ماگيستر گئورگيوس فاوستوس[4] " (گئورگ هلم اشتتر؟ همزمان با يوحانس تريتميوس[5] درمحلي به نام گلنهاوزن[6]  اقامت دارند. در ماه ژوئن نيز در شهر ورتسبورگ اقامت مي گزينند.

1507                     فاوست تحت حمايت گلا دياتوري به نام فرانتس فون زيكينگن[7]  قرار دارد . فرانتس فون زيكينگن نيز وي را به عنوان معلم درشهر كرويتس ناخ[8]  استخدام مي كند . فاوست مايل است كه از شهر هايدلبرگ دين كند.

1513                     در تاريخ ١٣ اكتبر اين سال فاوست به شهر ارفورت سفر مي كند و در آنجا با يكي از هومانيست ها به نام كنراد موتيانوس[9]  ملا قات مي كند.

1520                     فاوست در تاريخ ١٠ فوريه اين سال مبلغ ١٠ گولدن وام مي گيرد.

1528                     كيليان لا يب[10]  در تاريخ ٥ ژوئن اين سال گزارشي در بارة نظرات فاوست در مورد يك مسئلة نجومي مي دهد . درتاريخ ١٥ ژوئن فاوست به عنوان فالگير از شهر اينگول اشتاد[11] اخراج مي گردد.

1532                     دكتر فاوستوس از شهرداري شهر نورنبرگ درخواست كرده بود كه به او اجازة ورود به شهر داده شود . شوراي شهر با اين درخواست فاوست مخالفت كرده است.

1534                     فاوستوس پيشگوئي هائي در مورد سفر علمي-تحقيقي فيليپ فون هوتن[12]  به آمريكاي جنوبي مي كند.

1536                      13 آوگوست اين سال شخصي به نام يوآخيم كامر آريوس[13]  سؤالا تي از دانيل اشتی‌بار[14]در مورد دوست وي دكتر فاوستوس مي‌پرسد.

1539                      در تاريخ ٨ ژانويه اين سال فيليپ بگاردي[15] مقدمه اي در چند سطر براي كتاب جديدش مي نويسد . از اين سخنان بگاردي چنين استفهام مي شود كه فاوست ديگر زنده نيست.

2- افسانه فاوست

 1533 -   1537       مارتين لوتر ضمن غذا خوردن دور ميز و در دو جلسه راجع به فاوست صحبت كرده و وي را از همراهان شيطان ياد كرده است.

1548                      يك كشيش پروتستان در شهر بازل (سوئيس) به نام يوحانس گاست[16]  در دو مورد از هنرهاي شيطاني فاوست صحبت مي كند.

1554 – 1557         فيليپ ملا نشتون[17] پروفسور زبان لا تين در دانشگاه ويتنبرگ و يكي از ياران مارتين لوتر گزارش مي دهد كه فاوست در ونيز آزمايش و سعي و كوشش مي كرد كه به آسمان پرواز كند . و در وين نيز يك كلك ديگر سوار كرده بود .

1562                     يكي از شاگردان قديمي فيليپ ملا نشتون به نام يوحانس مانليوس[18] كتابي در بازل چاپ مي كند و در آن حكايات زيادي را مي‌نويسد . منجمله از زبان استادش تعريف مي كند كه يوهانس فاوستوس در شهر كوندلينگ[19] در نزديكي محل تولد خودش متولد شده و در شهر كراكاو[20] به تحصيل و آموزش سحر و جادو پرداخته و در ناحية ورتمبرگ بوسيلة شيطان به قتل رسيده است.

1587                            نگارش كتاب تاريخ دكتر يوحانس فاوستي جادوگر (نسخة ولفن بوتل)[21] كه با كتاب ديگري در همين زمينه به نام كتاب مردمي بسيار مشابه است .

. 1572 - 1587        در اين سال كتاب ديگري به نام كتاب مردمي منتشر مي شود كه عنوان حقيقي آن چنين است : تاريخ دكتر يوحانس فاوست[22] نويسندة اين كتاب ناشناس مانده و كتاب در شهرفرانكفورت چاپ شده است . در اين كتاب از شخصي به نام يوهانس فاوستوس از شهر رودا[23] بحث مي شود و محل تولد وي را دهكده اي در نزديكي شهر وايمار نوشته است و

اينكه فاوست در شهر ويتنبرگ فقه و علوم ديني تحصيل كرده است .

١٥٩٩                           در اين سال چاپ دوم كتاب" تاريخ دكتر فاوست" كه در سال ١٥٨٧ منتشر شده بود ، دوباره انتشار مي يابد . اين كتاب را شخصي  به نام گئورگ رودولف ويد مان[24] نوشته است .

١٦٠٨                     كمدين هاي انگليسي در شهر گراتس (اطریش) نمايشنامه اي با عنوان دكتر فاوست را بر روي سن اجرا مي كنند .

١٦٦٩                     شخصي به نام گئورگ شرودر[25]عضو شوراي شهر دانتسيگ گزارش مي كند كه يك قطعة كمدي به نام دكتر فاوست در اين شهر اجرا مي شود .

١٦٧٤                     چاپ سوم كتاب تاريخ دكتر فاوست به كوشش شخصي به نام يوحان نيكولا س فيتسر[26] با اضافات و ملحقات جديد منتشر مي شود.

١٧٢٥                     چاپ چهارم و آخرين چاپ كتاب تاريخ دكتر فاوست كه ناشر آن ناشناس مانده است ، به بازار عرضه مي گردد . در مقدمة اين كتاب آمده است كه شخصي مسيحي مذهب زحمات آن را كشيده و به ديگران در بارة چاپ آن اخطار و هشدار داده است.

١- كتبي كه ديگران در باره‌ی فاوست نوشته اند

در سال ١٥٤٨ يك كشيش سوئيسي به نام گاست[27] در بازل - يكي از شهرهاي سوئيس - ادعا كرد كه فاوست را شيطان به همراه خود برده است . جسد فاوست را در حالتي يافتند كه بر روي صورت دراز كشيده بود .  كتاب ديگري كه چند سال بعد از اين واقعه چاپ شد ، محل كشف جسد را شهري به نام اشتاوفن در برايزگاو[28] قيد كرده بود . بعد از سال ١٥٥٦ حكاياتي از فاوست در يك كتاب گردآوري شده و به چاپ رسيدند. اسم اين كتاب حكايات فاوست در ارفوت مي باشد . در سال ١٥٧٠ در شهر نورنبرگ معلمي به نام روس هيرت [29]  كه در شهر زادگاه  مارتين لوتر - ويتنبرگ - تحصيل كرده بود ، داستانها و حكاياتي در بارة فاوست را كه از مارتين لوتر شنيده بود ، جمع آوري كرده و بر روي چند ورق كاغذ مي نويسد. اين حكايات در ابتدا به زبان لا

/ 0 نظر / 9 بازدید