اولین نویسنده مرد آلمانی کیست؟

اولین نویسنده مرد آلمانی کیست؟

در تاریخ ادبیات آلمان، دوران قبل از قرون وسطي را دوران بي خطي مي نامند . اشعاري كه در اين دوران سروده شده اند ، تقريباً همه شفاهي هستند ، و همین امر

 ، یعنی شفاهی بودن آنها نیز باعث از بین رفتن قسمت بزرگی از آنها شده است. 

 در اين دوره نوعي خط ، يا بهتر است گفته شود علا ئمي وجود داشتند كه براي 

ورد و دعا و فال و بيرون راندن ارواح خبيث از پیکر افراد  و نیز برای حکاکی

بر روی کتیبه ها و ستون ها و امثالهم از آن استفاده می شده است و اين نوع خط را 

رونن"[1] مي گفتند .خط رونن براي نگارش متون بلند يا سرودن نظم یا نگارش نثرخط مناسبي نبود وبيشتر براي علا مت گذاري يا نوشتن كتيبه ها و ستونها و اين قبيل امور به كار مي رفت.روابط ژرمن ها با اقوام و ملل ديگر ، منجمله اقوام و مللي كه از لحاظ تمدن و فرهنگ

 پيشرفته تر از ژرمن ها بودند ، اين قوم را با خط رونن آشنا كرد . اولين نمونه هاي شعر ژرمني ، دعا ومناجات و سحر و جادو هستند . دو نمونه از سحر و 

/ 0 نظر / 10 بازدید