# نمایشنامه

نمایشنامه ی رادیوئی شاهـزاده تورانـدخت اثر: ولفگانگ هیلدسهایمر

نمایشنامه ی رادیوئی   شاهـزاده تورانـدخت[1] اثر: ولفگانگ هیلدسهایمر بر اساس قصه ای از هزارویک شب    در باره ی نمایشنامه و اپرای توراندخت   نمایشنامه ی توراندخت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 66 بازدید