اولین شاعر مرد آلمانی کیست؟

اولین شاعر مرد آلمانی کیست؟

Nicolaus Heutger  نویسنده:

مترجم: شاپور چهارده چریک

Shapur_14@yahoo.de

جواب این سؤال به صورت مختصر و مفید این است: اولین شاعر آلمانی که از وی در متون کهن ادبی نام برده شده ، ادیبی است به نام "اوتفرید فون وایسنبورگ" [1]، متولد 790 میلادی، وفات 875 میلادی.  "اوتفرید فون وایسنبورگ" در شهر "فولدا" به مدرسه ای که وابسته به معبد "هرابانوس ماوروس"[2]  بود، می رفت. "هرابانوس ماوروس" استاد "اوتفرید فون وایسنبورگ" بود و در همین معبد ، که بعد ها نام این استاد را بر آن گذاشتند، تدریس می کرد.

"اوتفرید فون وایسنبورگ" که کشیش مسیحی بود، از سال 828 میلادی  به بعد در شهر "وایسنبورگ" در ناحیۀ "الزاس"[3] سکونت گزید. اسم فامیل وی نیز از محل سکونتش، یعنی "وایسنبورگ" مشتق شده است. از فعتلیت های علمی و ادبی وی ، به جز نگارش، ترمیم و بسط کتابخانۀ معبد می باشد.  مدارک زیادی در دست است، که "اوتفرید فون وایسنبورگ" را به عنوان معلم یا استاد معرفی می کنند. منجمله در کتابخانۀ شهر "ولفنبوتل" [4] اسناد و مدارکی دال بر فعالیت وی در این زمینه وجود دارند . وی یکی از پیروان طریقت " بندیکنیتر" [5]  بوده و در سال 870 میلادی دیوان شعری به لهجۀ "راین فرانکی جنوبی"[6]  نگاشت  و نام آن را "هارمونی انجیل ها"[7] نهاد . محققین قدیمی آلمان، یعنی محققینی که غالبا در قرن 19 میلادی می زیستند، نام این کتاب را "کریست"[8] یعنی مسیحی گذاشتند. ولی امروزه همان نام اول، که در حقیقت نام اصلی و حقیقی این کتاب است، مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. این اشعار شامل 7416 بیت می باشند. این کتاب، در مدح "انجیل" نوشته شده ، ولی تفسیر آن نیست. "اوتفرید فون وایسنبورگ" در تفسیر انجیل غالبا از نظرات استادش "هرابونوس ماوروس" استفاده می کرده است. اشعار "اوتفرید فون وایسنبورگ"  رندگی عیسی  مسیح و چهار انجیل را به زبان شعر بیان می کنند. شاعر از تجربیات عرفانی و اخلاقی اش در سرودن این اشعار بهره گرفته است. تکیه بر "خداوند" در اشعار "اوتفرید فون وایسنبورگ" قوی تر است تا اشعار شعرای دیگری که چنین اشعاری سروده اند.

"اوتفرید فون وایسنبورگ" شیوۀ جدیدی را در سرودن اشعار اختراع کرد که به آن "قافیه پایانی"[9] می گویند.  در کتاب "هارمونی انجیل ها" که احتمالا بین سالهای 861 تا 871 میلادی نوشته شده است، سنت " شش پاره "[10] که ارمغان زبان لاتین بود، با شیوۀ نوینی که "اوتفرید فون وایسنبورگ" آن را اختراع کرده بود و به آن نام "چهاره پاره پایانی[11]" داده بود، در هم ادغام شدند. این روش در آن زمان جنجال بزرگی را سبب شد و نام "اوتفرید فون وایسنبورگ" سرایندۀ آن را بر زبانها جاری ساخت، زیرا که این اتفاق برای اولین بار در زبان شعری یا حماسه سرائی به زبان آلمانی اتفاق می افتاد.

با وجود این، نشر و پخش این کتاب در آن زمان زیاد موفق نبوده است. در وین نسخۀ تصحیح شده ای از این کتاب، که به دست سرایندۀ آن اصلاح شده، هنوز موجود است و تحت شماره 2687 ثبت شده است. [12] 

اولین ناشر این کتاب، کشیشی مسیحی یا بهتر است گفته شود کشیشی پروتستان به نام "فلاسیوس"[13] بود، که مورخ مسیحی بود.  کتاب "هارمونی انجیل ها" مهمترین و معتبرترین کتابی است که به زبان "آلمانی سلیس قدیمی" نوشته شده است.

زبان آلمانی "اوتفرید فون وایسنبورگ" در این کتاب هنوز به عناصر دیگری آلوده نشده و تقریبا پاک و دست نخورده باقی مانده و مالامال از احساسات رقیق و شاعرانه است، با وجودیکه "اوتفرید فون وایسنبورگ" به زبان لاتین آشنائی  کامل داشته و تفسیرهائی که وی به زبان لاتین بر کتب دیگران نوشته، دلیل این مدعاست. همین تفسیرها نیز خود گوشه ای از فعالیت های وی را نشان می دهند. "انجیل متا"[14]  بسیار مورد علاقۀ وی بوده است.  


[1] Otfried von Weißenburg

[2] Hrabanus Maurus

[3] Elsaß

[4] Wolfenbüttel

[5] Benedikttiner

[6] Südrheinfränkischer Mundart

[7] Evangelienharmonie

[8] Krist

[9] Endreimvers

[10] Hexameter

[11] Vierhebiger Endreim

[12] Wiener Codex Vindobonensis 2687 der Österreichischen Nationalbibliothek

[13] Flacius

[14] Matthäusevangelium

 

/ 0 نظر / 48 بازدید